Vi har fået nyt klublokale, mere info. senere. 

 
 
 
 
 

 

 

Medlemsinformationer

 
 
 
Samarbejde med sportsforretninger.
 
 
 
Arne Randa: arne.randa@gmail.com